Hej från ett 30-årigt liv

Nu är det så att jag har fyllt 30 år och jag har tänkt att ta upp denna blogg igen. Bland annat för att jag förhoppningsvis då kommer att lyfta min kamera och kanske publicera lite foton igen, känns som jag inte har fotograferat på några år. Men främst kanske för att jag behöver någonstans att reflektera över konsumtion och mitt eget konsumtionsmönster. Jag har mer än en gång försökt konsumera mindre, vettigare eller kanske inte alls, med samma resultat: att jag fortsätter som vanligt när lönen kommer. Efter diskussioner med min kära vän C har jag kommit fram till att det kanske är lättare att ändra sina vanor om man har lite mer kunskap. Så som att det är så lätt att inte äta kött om man vet hur kött produceras samt består av (djur alltså).

Så målet nu är att lära sig mer om produktion, konsumtion och att ifrågasätta mina egna vanor. Till en början så kommer jag publicera bilder på allt, verkligen ALLT, jag köper här i bloggen och sedan försöka efterforska hur produkten producerats för att sedan kunna ta ställning till om det verkligen är något jag kan stå för. Målet är inte enbart att minska min konsumtion för att spara pengar, utan för att också spara på världen och slutligen för att söka andra vägar till lycka och framgång! Jag kommer därför också försöka mig på att reflektera över vilken roll kläder har i mitt liv och hur jag mår/inte mår på grund av mina kläder.

Det här är inget försök till ett revolutionerade projekt och jag förväntar mig inte att komma till någon nydanande insikt. Det är ett högst personligt projekt om mitt eget liv.


Inga kommentarer: