Onsdag den 10 septemberFrån och med nu ska jag inte ge någonting till någon!